Magnus Lagerlöf Psykologkonsult

(Etabl. 1987)

I min verksamhet tar jag emot personer för trauma- och kristerapi, samtalsbehandling i form av psykoterapi och psykologisk konsultation under kortare eller längre tid. Handledning erbjuder jag individuellt och i grupp. Jag vänder mig såväl till privatpersoner som till offentlig verksamhet och företag.

I mitt psykoterapeutiska arbete och val av metod utgår jag utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund med kognitiva inslag.

Jag arbetar och verkar sedan drygt 25 år inom Göteborgs Psykologbyrå i Linnéstaden i centrala Göteborg. Jag är både legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Jag är lätt att nås dagligen och boka tid hos. Min ambition är att ha hög tillgänglighet med tider för ett första inledande samtal.

Välkommen att ta kontakt!