Referenser

Referenser/samarbetspartners

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum. På hemsidan finns mycket bra information om psykoterapi och forskning kring psykoterapi.

Som medlem av Sveriges psykologförbund arbetar jag enligt förbundets yrkesetiska principer för psykologer i Norden och kvalitetssäkrar mitt arbete.

Medlem i Föreningen EMDR Sverige. EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing. På hemsidan finner du information om EMDR Sverige.

Företaget stödjer aktivt Amnesty International och Läkare utan gränser.