Magnus Lagerlöf Psykologkonsult

(Etabl. 1987)

PSYKOLOG I GÖTEBORG

I min verksamhet tar jag som psykolog i Göteborg emot personer för trauma- och krisbehandling, psykologisk behandling i form av psykoterapi och psykologiskt konsultation under kortare eller längre tid.
I mitt psykoterapeutiska arbete och val av metod utgår jag utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Jag arbetar och verkar som psykolog sedan drygt 25 år inom Göteborgs Psykologbyrå i Linnestaden i centrala Göteborg. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi. Därutöver Certifierad EMDR-terapeut för traumabehandling.

Traumabehandling

Om du varit utsatt för och kämpar med att hantera traumatiska upplevelser är traumabehandling med terapimetoden EMDR en väg till läkning och återhämtning. Traumabehandling fokuserar på att hantera och bearbeta tidigare svåra livsupplevelser.

Oavsett om det är en olycka, överfall, övergrepp, krigserfarenheter eller andra trauman kan dess händelser lämna djupa sår som påverkar vår mentala och emotionella hälsa. Många gånger kan dessa upplevelser av trauman utvecklas till ett Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD).
Målet med behandlingen är att minska och reducera symtomen på trauman och återställa välbefinnandet. Traumabehandling EMDR som vilar på vetenskaplig grund är en psykoterapimetod som kan hjälpa att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet.

Psykoterapi i Göteborg

Mitt arbete som psykoterapeut i Göteborg vilar på psykodynamisk grund med kognitiva inslag när det gäller psykoterapi och psykologisk konsultation.

Oavsett om du söker terapi för personlig utveckling , hantering av stress och
ångest eller för att få hjälp att bearbeta ett trauma i traumabehandling är du välkommen att kontakta mig som psykolog. Jag hjälper dig att utforska och förstå dina känslor för att hitta ett sätt att hantera dem på ett hälsosamt sätt.

Jag är lätt att nås dagligen och boka tid hos. Min ambition är att ha hög tillgänglighet med tider för ett första inledande psykologsamtal.

Välkommen att ta kontakt!