Tjänster

Det har blivit allt vanligare att man söker professionell psykologisk hjälp.

Det är inte alltid man söker eller behöver psykoterapi, kontinuerlig psykologisk behandling, utan kanske man söker några enstaka konsultationssamtal för att reda ut en specifik situation eller psykologisk rådgivning i en speciell fråga.

Om man befinner sig i en akut krisartad livssituation kan man behöva hjälp med att sortera sina känslor och tankar. Det kan också finnas tillfälle i livet då vi utsätts för övermäktiga känslomässiga händelser och vi kan då behöva bearbeta ett trauma. Fler och fler människor kommer in i olika utmattningstillstånd och behöver då hjälp att se över sin livssituation.

Unga vuxna befinner sig i en viktig omställnings- och utvecklingsfas i livet. Omställningen från ung till vuxenhet är utdragen och bjuder på psykiska påfrestningar som tar sig olika uttryck. Dessa påfrestningar kan göra att man söker psykologisk hjälp.

Psykologisk behandling i form av psykoterapi kan vara ett alternativ om man behöver reda ut saker i sitt liv, förstå, förändra och förlika sig med olika aspekter av livet. Även att lära sig hantera svårigheter i livet på andra sätt än tidigare.

Oavsett vilka skäl som gör att man söker hjälp inleds kontakten med ett första samtal för att tillsammans reda ut och klargöra ens behov. Först därefter tas ett gemensamt beslut om fortsatt kontakt.

Jag tar även emot personer som behöver psykoterapi i sin utbildning, utbildningsterapier.
Jag erbjuder även handledning till behandlingspersonal som behöver vägledning i sitt psykoterapeutiska arbete.

Tidigare år har jag fungerat jag som Mentor för studerande på Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet.